Velká Británie

Londýn + Brighton křídové útesy + Greenwich

14.5. - 18. 5. 2018

 

Program zájezdu:                                                    

1.       Den odjezd od školy. Noční příjezd přes Německo, Francii.

2.       Den přejezd přes kanál La Manche (trajekt nebo eurotunel). Po příjezdu do Londýna celodenní prohlídka metropole. Oblast Westminster; uvidíme – nejznámější náměstí Trafalgar Square, Buckingham Palace (sídlo britské královny), ulici Whitehall se slavnou ulicí Downing Street (sídlo britského ministerského předsedy), Westminsterské opatství (místo korunovace králů), Houses of Parliament (sídlo Dolní a Horní sněmovny), hodinovou věž se zvonem Big Ben. Na závěr dne navštívíme Čínskou čtvrť, Covent Garden a vyhlídkové kolo London Eye s projekcí 4D  nebo možnost návštěvy Muzea Madame Tussaud's s projekcí 4D, procházka k muzeu Sherlocka Holmese a do Regent´s parku (výběr programu dle požadavku školy). V podvečer ubytování v rodinách, večeře.

3.       Den po snídani celodenní výlet na jih Anglie. Po cestě se zastavíme u moře na bílých útesech Beachy Head a Seven Sisters. Poté navštívíme živé přímořské město Brighton.  Procházkou dojdeme ke královskému paláci Royal Pavilion, jenž byl postaven pro potěšení krále Jiřího IV. Stavba tohoto exotického paláce je inspirována indickou a čínskou architekturou. Další kroky nás povedou k plážím a k Brightonskému molu se zábavním parkem. Uvidíme zbytky shořelého západního mola, zájemci se mohou projet na Brightonském obřím kole a navštívit Sea Life nebo se věnovat nákupům v oblíbeném Primarku. Návrat na ubytování v rodinách, večeře.

4.       Dne po snídani celodenní prohlídka Londýna - prohlídka oblasti City, pevnost Tower of London (zde k vidění mimo jiné korunovační klenoty), procházka kolem řeky Temže přes nejvíce fotografovaný most Tower Bridge, kolem lodě Belfast, Shakespearova divadla Globe, přes most pro pěší Millenium Bridge ke katedrále sv. Pavla. Poté jízda lodí po Temži na Greenwich, podíváme se do Národního námořního muzea, uvidíme loď Cutty Sark, a navštívíme Královskou observatoř, kde se nachází nultý poledník (jednou nohou pak můžete stát na východní polokouli a druhou na západní). Poté odjezd do Doveru/Folkstone na přejezd přes kanál La Manche. Noční přejezd přes Francii a Německo do ČR.

5.       Den návrat ke škole v pozdních odpoledních hodinách.

vstupné do památek a atrakcí

Cena:  7 200,- Kč

Cena zahrnuje: veškerou dopravu zahraničním autobusem (toaleta, DVD/USB, bufet), 2x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (pobyt začíná večeří 2. den a končí obědovým balíčkem 4. den; oběd je formou obědového balíčku), přepravu přes kanál La Manche (trajekt nebo eurotunel) průvodce, pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., cestovní pojištění pojišťovny Union typ B

Cena nezahrnuje: vstupné a jízdné (bude upřesněno dle požadavků školy)

Změna programu v důsledku nečekaných nebo nepředvídatelných okolností ve městě a během výletu vyhrazena.

Storno podmínky zájezdu:

1.       Všeobecné podmínky CK Grand travel - ke stažení zde: https://www.grandtravel.cz/onas/dokumenty-ke-stazeni/vseobecne-smluvni-podminky

(Pro tento konkrétní školní zájezd je upraven splátkový kalendář (viz níže splátky -  2300,- Kč do 30. 11. 2017, 2300,- Kč do 31. 1. 2018 a 2600,- Kč do 31. 3. 2018  a storno podmínky (storno 2300,- Kč  od 1. 12. 2017, storno poplatek 4600,- Kč od 1. 2. 2018, storno poplatek 7200,- Kč od 1. 4. 2018) VOP CK Grand travel.

Storno poplatek a ani žádný jiný poplatek není nutný hradit v případě náhradníka za přihlášeného žáka. Tuto změnu je třeba nahlásit paní učitelce Haně Kantorové nejpozději týden před odjezdem na zájezd.

Cena zahrnuje komplexní pojištění, včetně pojištění storna, v případě pojistné události žáka (popř. pojistné události v rodině) dle pojistných podmínek pojišťovny Union – balíček typ B.

2.       Zákazník se zavazuje uhradit zájezd hotově (případné dotazy ohledně plateb zodpoví paní učitelka Hana Kantorová)

1. zálohu ve výši 2300 Kč do 30. 11. 2017

2. zálohu ve výši 2300 Kč do 31. 1. 2018

Doplatek ve výši 2600 Kč do 31. 3. 2018

Během zájezdu bude od účastníků vybrána částka na úhradu vstupného a jízdného během zájezdu. (částku nelze platit v korunách), částka bude upřesněna.

3.       Informace o zájezdovém cestovním pojištění - příručka - ke stažení zde: https://www.grandtravel.cz/onas/dokumenty-ke-stazeni/zajezdove-cestovni-pojisteni-prirucka

4.       Kopie dokladu, že CK je pojištěna proti úpadku dle zákona ke stažení zde: https://www.grandtravel.cz/onas/dokumenty-ke-stazeni/pojisteni-ck-proti-upadku

5.       Zákonný zástupce zajistí svému dítěti včas platný cestovní doklad (cestovní pas nebo občanský průkaz s platností minimálně po dobu pobytu v zahraničí). Kopii dokladu (stačí stránka s fotografií) je nutné dodat škole do odjezdu (pedagogický doprovod si u sebe nechá kopii dokladu pro případ, že by dítě doklad ztratilo - značně to usnadní případné zařizování náhradního dokladu). Na školní zájezd mohou cestovat také děti třetích zemí s vízovou povinností do Velké Británie (např. UKR, RUS, VIET a další), které mají v ČR povolen pobyt. Rodiče těchto dětí musejí zařídit náhradní doklad na vycestování na Ministerstvu vnitra ČR, formulář "Seznam cestujících na školní výlet v rámci EU". Tento doklad nahrazuje vízum a je na rozdíl od víza zdarma. Bližší informace najdete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-eu-schengenu-286796.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d

Ceník vstupů Anglie 2018.docx (12,5 kB)

Další informace podá paní učitelka H. Kantorová